راهنمای خرید تلویزیون

از زبان مشتری

نمایش 55–72 از 783 نتیجه

ویژه
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تلویزیون چه برندی میخواید؟

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55SM8600 28,650,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65SM8600 48,200,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 65SM9000 48,900,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 32LM6300 8,600,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 43LM6300 12,200,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 12,150,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 55LV340C 7,300,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 55UK6400 منتاژ مصر 22,700,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65UK6400 13,430,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55C9 44,550,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55B9 46,150,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55SM9000 30,000,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 32LM500 3,890,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 55SK8000V 17,570,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 75UM7600 38,950,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 43LJ512V 11,500,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 49LK6100V 8,270,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 65SK8000V 16,640,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 65SM8200 24,880,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 49SM8100 19,650,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 33,600,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 53,550,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 74,800,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 82,100,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 37,850,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q80R 64,600,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 40M5000 8,900,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 49M5000 14,250,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 29,400,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مصر 41,500,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75Q60R 49,650,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 13,400,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 32N5000 6,700,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 43N5202 13,400,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 17,150,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 40N5000 8,800,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 43n5000AK 11,650,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 49N5000 13,550,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 49RU7100 منتاژ مصر 17,250,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65RU7100 منتاژ مصر 35,350,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55NU7100 10,940,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65NU7100 12,360,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55RU7400 23,300,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 65RU7400 22,840,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 55X8577G 32,000,000 تومان
2 تلویزیون سونی 65X9500G 73,950,000 تومان
3 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65A8G 97,200,000 تومان
5 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
6 تلویزیون سونی 65X8577G 46,150,000 تومان
7 تلویزیون سونی 75Z9F 88,200,000 تومان
8 تلویزیون سونی 43W800G 14,250,000 تومان
9 تلویزیون سونی 43W660G 8,540,000 تومان
10 تلویزیون سونی 65X8077G 42,500,000 تومان
11 تلویزیون سونی 55X8500G 32,450,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65X8500G 48,750,000 تومان
13 تلویزیون سونی 75X8500G 78,550,000 تومان
14 تلویزیون سونی 43X8000G 11,210,000 تومان
15 تلویزیون سونی 49X8000G 15,870,000 تومان
16 تلویزیون سونی 65X8000G 40,900,000 تومان
17 تلویزیون سونی 75X8000G 67,250,000 تومان
18 تلویزیون سونی 49X7000G 18,050,000 تومان
19 تلویزیون سونی 55X7000G 23,800,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X7000G 35,450,000 تومان
21 تلویزیون سونی 49X7077G 19,800,000 تومان
22 تلویزیون سونی 49W800G 18,000,000 تومان
23 تلویزیون سونی 55X9500G 48,000,000 تومان
24 تلویزیون سونی 55A8G 61,550,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 40F336 9,300,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 49GX536 10,190,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 55GX536 7,940,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 49FX430M 18,750,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 65GX536 20,650,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 32G333M 4,650,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 32GS506M 4,350,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 43GS506M 10,050,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 49GS506M 11,950,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 75GX636 37,850,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 43GX706 9,300,000 تومان
12 تلویزیون پاناسونیک 49GX706 12,100,000 تومان
13 تلویزیون پاناسونیک 55GX706 17,450,000 تومان
14 تلویزیون پاناسونیک 65GX706 21,850,000 تومان
15 تلویزیون پاناسونیک 43GX736 10,050,000 تومان
16 تلویزیون پاناسونیک 49GX736 14,550,000 تومان
17 تلویزیون پاناسونیک 55GX736 18,350,000 تومان
18 تلویزیون پاناسونیک 65GX736 30,850,000 تومان
19 تلویزیون پاناسونیک 55GX655 17,750,000 تومان
20 تلویزیون پاناسونیک 65GX655 27,950,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شارپ 32LE280X 3,570,000 تومان
2 تلویزیون شارپ 45AE1X 6,190,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 40SA5500 8,800,000 تومان
4 تلویزیون شارپ 50UA6500X 13,100,000 تومان
5 تلویزیون شارپ 60UA6500X 29,700,000 تومان
6 تلویزیون شارپ 40AE1X 8,750,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 45UA6500X 10,200,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 50AE1X 10,500,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 50BK1X 12,500,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 65cug8052 20,950,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 70AH1X 56,750,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 70AX1X - 8K 81,500,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 50AH1X 11,350,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 42BD1X 6,400,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 55bj5e 14,550,000 تومان
16 تلویزیون شارپ 55UI7752 14,850,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 55le570X 13,100,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 50UA6800 10,500,000 تومان
19 تلویزیون شارپ 60UA6800 21,250,000 تومان
20 تلویزیون شارپ 32BD1X 3,800,000 تومان
21 تلویزیون شارپ 60AH1X 20,950,000 تومان
22 تلویزیون شارپ 60BK1X 23,000,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 70BK1X 36,100,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 31,300,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 41,600,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 21,250,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 55PUS8303 22,280,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 55PUS6754 28,500,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 50PUS6554 21,850,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 50PUS6754 15,010,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 55PUS6554 17,780,000 تومان
9 تلویزیون فیلیپس 55PUS7304 25,300,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 65PUS934 20,350,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 50PUS6203 16,000,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 58PUS6203 21,550,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 43PUT5800 6,700,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 49PUT5800 11,650,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 55PUT5800 16,900,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 55PUT6703 17,450,000 تومان
17 تلویزیون فیلیپس 65PUT6703 32,900,000 تومان
18 تلویزیون فیلیپس 50PUS7304 33,600,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 65PUS6754 28,500,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 65PUS7304 34,650,000 تومان
21 تلویزیون فیلیپس 43PUT6002 8,150,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 50PUT6233 14,250,000 تومان
23 تلویزیون فیلیپس 55OLED854 43,650,000 تومان
24 تلویزیون فیلیپس 55PUS6704 15,150,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون توشیبا 49L5780EE 15,300,000 تومان
4 تلویزیون توشیبا 32S2850 5,500,000 تومان
5 تلویزیون توشیبا 43L5750EE 14,850,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 43U7750 5,120,000 تومان
7 تلویزیون توشیبا 49U7750VE 21,400,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 49GX536 10,190,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 49U5850 15,700,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 55U5850 12,010,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 55U7750VE 28,250,000 تومان
12 تلویزیون توشیبا 43S2850 11,050,000 تومان
13 تلویزیون توشیبا 49u7750ee 21,650,000 تومان
14 تلویزیون توشیبا 32L58653 7,150,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 40S2850 7,150,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 50U7750VE 11,050,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 32S1750 4,350,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 40S1750 6,100,000 تومان
19 تلویزیون توشیبا 43L5780EV 9,000,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 50U5850 15,100,000 تومان
21 تلویزیون توشیبا 65U5865EE 19,500,000 تومان
22 تلویزیون توشیبا 55U7750 16,900,000 تومان
23 تلویزیون توشیبا 32L5995EE 4,650,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 55U9850 17,150,000 تومان
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون هایسنس 55A6100 18,650,000 تومان
2 تلویزیون هایسنس 58A6100 12,150,000 تومان
3 تلویزیون هایسنس 65A6100 23,450,000 تومان
4 تلویزیون هایسنس 32A50 4,350,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 65A6500 18,900,000 تومان
6 تلویزیون هایسنس 75A6500 24,750,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 40B6000 5,550,000 تومان
8 تلویزیون هایسنس 43B6000 10,500,000 تومان
9 تلویزیون هایسنس 49B6000 13,400,000 تومان
10 تلویزیون هایسنس 43B7100 11,600,000 تومان
11 تلویزیون هایسنس 50B7100 13,950,000 تومان
12 تلویزیون هایسنس 55B7100 16,300,000 تومان
13 تلویزیون هایسنس 65B7100 23,150,000 تومان
14 تلویزیون هایسنس 43B7101 6,150,000 تومان
15 تلویزیون هایسنس 50B7101 12,200,000 تومان
16 تلویزیون هایسنس 55B7101 16,600,000 تومان
17 تلویزیون هایسنس 65B7101 19,200,000 تومان
18 تلویزیون هایسنس 55B7300 17,600,000 تومان
19 تلویزیون هایسنس 65B7300 23,150,000 تومان
20 تلویزیون هایسنس 55B8000 16,000,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 65B8000 18,900,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 32N50 4,050,000 تومان
23 تلویزیون هایسنس 65Q8600 21,850,000 تومان
24 تلویزیون هایسنس 32B6000 3,200,000 تومان

خرید تلویزیون از فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو

خرید تلویزیون در زمان های قدیم بیشتر به صورت حضوری در فروشگاهها اتفاق می افتاد ولی امروزه به لطف فروشگاه اینترنتی خیلی راحتتر میتوان این کار را انجام داد. سه نکته خیلی مهم برای خرید تلویزیون وجود دارد که باید حین خرید آنها را در نظر داشته باشید: 1- قیمت تلویزیون 2- برند تلویزیون 3- اینچ تلویزیون

قیمت تلویزیون یکی از اولین موارد برای خرید تلویزیون است که افراد به آن اهمیت زیادی میدهند. برند تلویزیون مورد بعدی است که کیفیت محصول و سوابق رضایت مشتری از آن را بیان میکند. اینچ تلویزیون نیز بر اساس فضایی که از آن استفاده میکنید باید انتخاب شود.

تلویزیون (Télévision) یک واژه فرانسوی است که کار اصلی آن پخش صدا و تصویر از راه دور است. امروزه تلویزیون به یکی از کالاهای ضروری هر فضای مسکونی یا اداری تبدیل شده تا افراد بتوانند از طریق آن به خبرها و اتفاقاتی که در دنیای اطرافشان در حال رخ دادن است سریعتر دسترسی داشته باشند.

تلویزیون های زیادی از جمله تلویزیون ال جی، تلویزیون سامسونگ، تلویزیون سونی، تلویزیون هایسنس، تلویزیون پاناسونیک، تلویزیون فیلیپس، تلویزیون شارپ، تلویزیون توشیبا و ... وجود دارند که هر سال توسط تولیدکننده هایشان وارد بازار میشوند.

برای خرید تلویزیون میتوان آنها را بر اساس ویژگی هایی که دارند دسته بندی کرد:

1- از لحاظ کیفیت تصویر تلویزیون ها به تلویزیون اچ دی (HD)، تلویزیون فول اچ دی Full HD، تلویزیون فورکا 4K، تلویزیون UHD، تلویزیون SUHD و تلویزیون 8K تقسیم میشوند.

2- از لحاظ سایز(اینچ) میتوان تلویزیون های را به سایز های 24 اینچ، 28 اینچ، 32 اینچ، 40 اینچ، 43 اینچ، 45 اینچ، 48 اینچ، 49 اینچ، 50 اینچ، 55 اینچ، 58 اینچ، 60 اینچ، 65 اینچ، 70 اینچ، 75 اینچ و 85 اینچ تقسیم کرد.

3- از لحاظ هوشمند بودن تلویزیون ها به دو دسته ساده و اسمارت تقسیم میشوند. تلویزیون های اسمارت دارای یکی از این سیستم عاملها هستند: سیستم عامل Web OS ، سیستم عامل آندروید، سیسیتم عامل تایزن، سیستم عامل لینوکس، سیستم عامل Vidaa، سیستم عامل Smart Hub و ...

4- از لحاظ جنس پنل و تکنولوژی به کار رفته در آن نیز به تلویزیون LCD، تلویزیون LED، تلویزیون OLED، تلویزیون QLED تقسیم میشوند.

فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو تمامی این تلویزیون ها را به صورت تخصصی همراه با عکس و ویدیو معرفی کرده تا شما از روی قیمت تلویزیون و امکاناتی که مد نظر دارید بتوانید خرید تلویزیون درستتری را داشته باشید. تمامی تلویزیون های دارای 18 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش هستند و مبلغ آنها بعد از تست سلامت و اصالت کالا جلوی درب منزل تسویه میشود. برای راهنمایی بیشتری میتوانید با مشاورین دبی کوچولو تماس بگیرید تا کامل شما را راهنمایی کنند.

ما در واتساپ آنلاین هستیم، هر سوالی دارید بپرسید
WeCreativez WhatsApp Support
آقای کریمی 8004-326-0991
در دسترس