تلویزیون چه برندی میخواید؟

برای نمایش قیمت روی برند مورد نظر کلیک کنید

ال جی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 65SM9000 28,300,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 32LM6300 3,840,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 43LM6300 6,770,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 5,970,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 55LV340C 7,300,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 55UK6400 منتاژ مصر 11,420,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65UK6400 13,430,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55C9 30,200,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55SM9000 21,210,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 32LM500 3,890,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 55SK8000V 17,570,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 75UM7600 38,950,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 43LJ512V 6,080,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 49LK6100V 8,270,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 65SK8000V 16,640,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 65SM8200 24,880,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 49SM8100 12,390,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 55SM8100 15,700,000 تومان
سامسونگ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 29,130,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 36,110,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 24,660,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,860,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,330,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 18,850,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مصر 30,550,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75Q60R 49,650,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 8,220,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 32N5000 3,840,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43N5202 4,850,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 10,300,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 40N5000 5,490,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 43n5000AK 6,080,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 49N5000 7,890,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 49RU7100 منتاژ مصر 9,770,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65RU7100 منتاژ مصر 20,810,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55NU7100 10,940,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65NU7100 12,360,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 55RU7400 14,040,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 65RU7400 22,840,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55NU7300 8,420,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 40N5300 6,450,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 43J5202 5,810,000 تومان
سونی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 55X8577G 20,780,000 تومان
2 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
3 تلویزیون سونی 65A8G 58,580,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
5 تلویزیون سونی 75Z9F 53,930,000 تومان
6 تلویزیون سونی 43W800G 8,540,000 تومان
7 تلویزیون سونی 43W660G 8,540,000 تومان
8 تلویزیون سونی 55X8500G 21,320,000 تومان
9 تلویزیون سونی 65X8500G 38,250,000 تومان
10 تلویزیون سونی 75X8500G 55,000,000 تومان
11 تلویزیون سونی 43X8000G 11,210,000 تومان
12 تلویزیون سونی 49X8000G 15,870,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65X8000G 27,550,000 تومان
14 تلویزیون سونی 75X8000G 43,550,000 تومان
15 تلویزیون سونی 49X7000G 11,800,000 تومان
16 تلویزیون سونی 55X7000G 14,630,000 تومان
17 تلویزیون سونی 65X7000G 22,740,000 تومان
18 تلویزیون سونی 49X7077G 12,330,000 تومان
19 تلویزیون سونی 49W800G 11,210,000 تومان
20 تلویزیون سونی 55X9500G 27,200,000 تومان
21 تلویزیون سونی 55A8G 47,530,000 تومان
22 تلویزیون سونی 55X7000F 15,640,000 تومان
23 تلویزیون سونی 55X7500F 14,900,000 تومان
24 تلویزیون سونی 50W660F 9,980,000 تومان
پاناسونیک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 49GX536 10,190,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 55GX536 7,940,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 49FX430M 9,450,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 65GX536 21,930,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 43GS506M 7,950,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 49GS506M 8,860,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 75GX636 38,950,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 49GX706 9,660,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 55GX706 12,220,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 65GX706 22,900,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 43GX736 9,230,000 تومان
12 تلویزیون پاناسونیک 49GX736 13,990,000 تومان
13 تلویزیون پاناسونیک 55GX736 19,340,000 تومان
14 تلویزیون پاناسونیک 65GX736 29,900,000 تومان
شارپ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شارپ 32LE280X 3,570,000 تومان
2 تلویزیون شارپ 45AE1X 6,190,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 40SA5500 5,440,000 تومان
4 تلویزیون شارپ 50UA6500X 10,620,000 تومان
5 تلویزیون شارپ 60UA6500X 17,120,000 تومان
6 تلویزیون شارپ 40AE1X 7,260,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 50AE1X 8,480,000 تومان
فیلیپس
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 17,570,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 21,990,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 10,620,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 55PUS8303 22,280,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 55PUS6754 19,390,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 50PUS6554 13,830,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 50PUS6754 15,010,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 55PUS6554 17,780,000 تومان
9 تلویزیون فیلیپس 55PUS7304 21,850,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 58PUS6203 20,030,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 55PUT6703 11,690,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 50PUS7304 16,610,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 65PUS6754 29,800,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 65PUS7304 33,540,000 تومان
توشیبا
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون توشیبا 49L5780EE 8,160,000 تومان
4 تلویزیون توشیبا 32S2850 3,300,000 تومان
5 تلویزیون توشیبا 43U7750 5,120,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 49U7750VE 10,460,000 تومان
7 تلویزیون توشیبا 49U5850 8,270,000 تومان
8 تلویزیون توشیبا 55U5850 12,010,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 55U7750VE 16,870,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 43S2850 6,670,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 49u7750ee 11,750,000 تومان
12 تلویزیون توشیبا 32L58653 3,780,000 تومان
13 تلویزیون توشیبا 40S2850 5,440,000 تومان
14 تلویزیون توشیبا 50U7750VE 14,960,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 43L5780EV 6,510,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 65U5865EE 20,060,000 تومان
هایسنس
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون هایسنس 58A6100 12,150,000 تومان
2 تلویزیون هایسنس 65A6100 20,380,000 تومان
3 تلویزیون هایسنس 43B6000 9,180,000 تومان
4 تلویزیون هایسنس 55B7100 24,530,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 65B7100 16,420,000 تومان
6 تلویزیون هایسنس 43B7101 5,860,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 50B7101 10,190,000 تومان
8 تلویزیون هایسنس 55B7101 13,240,000 تومان
9 تلویزیون هایسنس 65B7101 17,920,000 تومان
10 تلویزیون هایسنس 65B7300 12,040,000 تومان
ایوولی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

تلویزیون چند اینچ میخواید؟

برای نمایش قیمت روی سایز مورد نظر کلیک کنید

تلویزیون سایز کوچک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,860,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 32LM6300 3,840,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 43LM6300 6,770,000 تومان
4 تلویزیون سونی 43W800G 8,540,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 8,220,000 تومان
6 تلویزیون سونی 43W660G 8,540,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 5,970,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 32N5000 3,840,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 43N5202 4,850,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 40N5000 5,490,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43n5000AK 6,080,000 تومان
12 تلویزیون سونی 43X8000G 11,210,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 32LM500 3,890,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 43LJ512V 6,080,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 40N5300 6,450,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 43J5202 5,810,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 43N5300 6,610,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 43LK6100V 6,400,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 32M5000 3,890,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 40j5200 4,740,000 تومان
21 تلویزیون شارپ 32LE280X 3,570,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 32LJ510V 2,820,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 32LM5500 3,410,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 32S2850 3,300,000 تومان
تلویزیون سایز متوسط
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 29,130,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 17,570,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 10,620,000 تومان
8 تلویزیون سونی 55X8577G 20,780,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,330,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 18,850,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 10,300,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 49N5000 7,890,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55LV340C 7,300,000 تومان
14 تلویزیون سونی 55X8500G 21,320,000 تومان
15 تلویزیون سونی 49X8000G 15,870,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55UK6400 منتاژ مصر 11,420,000 تومان
17 تلویزیون سونی 49X7000G 11,800,000 تومان
18 تلویزیون سونی 55X7000G 14,630,000 تومان
19 تلویزیون سونی 49X7077G 12,330,000 تومان
20 تلویزیون سونی 49W800G 11,210,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 49RU7100 منتاژ مصر 9,770,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55NU7100 10,940,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55RU7400 14,040,000 تومان
24 تلویزیون سونی 55X9500G 27,200,000 تومان
تلویزیون سایز بزرگ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 36,110,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 21,990,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 24,660,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
6 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
9 تلویزیون سونی 65A8G 58,580,000 تومان
10 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65SM9000 28,300,000 تومان
12 تلویزیون سونی 75Z9F 53,930,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مصر 30,550,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75Q60R 49,650,000 تومان
15 تلویزیون سونی 65X8500G 38,250,000 تومان
16 تلویزیون سونی 75X8500G 55,000,000 تومان
17 تلویزیون سونی 65X8000G 27,550,000 تومان
18 تلویزیون سونی 75X8000G 43,550,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65UK6400 13,430,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X7000G 22,740,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 65RU7100 منتاژ مصر 20,810,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65NU7100 12,360,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65RU7400 22,840,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 75UM7600 38,950,000 تومان

تلویزیون با چه کیفیت تصویری میخواید؟

برای نمایش قیمت روی نوع کیفیت تصویر کلیک کنید

تلویزیون HD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LM500 3,890,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 32M5000 3,890,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 32LE280X 3,570,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 32LJ510V 2,820,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 32LM5500 3,410,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 32S2850 3,300,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 32LK5100 2,760,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 32LJ520U 3,410,000 تومان
9 تلویزیون سونی 32R300 3,410,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 32L58653 3,780,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 24MT48 3,040,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 28MT48 3,090,000 تومان
Accordion Panel
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,860,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,330,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 32LM6300 3,840,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 43LM6300 6,770,000 تومان
5 تلویزیون سونی 43W800G 8,540,000 تومان
6 تلویزیون سونی 43W660G 8,540,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 5,970,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 32N5000 3,840,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 43N5202 4,850,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 40N5000 5,490,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43n5000AK 6,080,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 49N5000 7,890,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55LV340C 7,300,000 تومان
14 تلویزیون سونی 49W800G 11,210,000 تومان
15 تلویزیون سونی 50W660F 9,980,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 43LJ512V 6,080,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 49LK6100V 8,270,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 49L5780EE 8,160,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 40N5300 6,450,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 43J5202 5,810,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 43N5300 6,610,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 43LK6100V 6,400,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 40j5200 4,740,000 تومان
24 تلویزیون سونی 40R350E 6,400,000 تومان
تلویزیون ۴K
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 29,130,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 36,110,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 17,570,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 21,990,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 24,660,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 10,620,000 تومان
13 تلویزیون سونی 55X8577G 20,780,000 تومان
14 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
17 تلویزیون سونی 65A8G 58,580,000 تومان
18 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65SM9000 28,300,000 تومان
20 تلویزیون سونی 75Z9F 53,930,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 18,850,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مصر 30,550,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 75Q60R 49,650,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 8,220,000 تومان
Accordion Panel
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 55SM9000 21,210,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55SK8000V 17,570,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65SK8000V 16,640,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 65SM8200 24,880,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 49SM8100 12,390,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 55SM8100 15,700,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 65SM8100 24,880,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 55SJ850V 13,290,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65SM9500 31,830,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 55SM9500 14,200,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 75SK8100 48,580,000 تومان
تلویزیون ۸K
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

تلویزیون صفحه تخت یا منحنی؟

برای نمایش قیمت روی نوع صفحه نمایش کلیک کنید

تلویزیون صفحه تخت
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 29,130,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 36,110,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 17,570,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 21,990,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 24,660,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 10,620,000 تومان
13 تلویزیون سونی 55X8577G 20,780,000 تومان
14 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
17 تلویزیون سونی 65A8G 58,580,000 تومان
18 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65SM9000 28,300,000 تومان
20 تلویزیون سونی 75Z9F 53,930,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,860,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,330,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 32LM6300 3,840,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 43LM6300 6,770,000 تومان
تلویزیون صفحه منحنی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 10,300,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65NU8500EE 20,060,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 49K6500 9,070,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 49M6500 8,910,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 49MU7350 6,340,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q7C 17,780,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 55MU7350 12,760,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55RU7300 منتاژ مجارستان 13,930,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مجارستان 10,520,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 55RU7300 منتاژ مصر 15,220,000 تومان

تلویزیون با چه تکنولوژی میخواید؟

برای نمایش قیمت روی تکنولوژی مورد نظر کلیک کنید

تلویزیون LED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 17,570,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 21,990,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 24,660,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 10,620,000 تومان
11 تلویزیون سونی 55X8577G 20,780,000 تومان
12 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65SM9000 28,300,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,860,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,330,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 32LM6300 3,840,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 43LM6300 6,770,000 تومان
18 تلویزیون سونی 43W800G 8,540,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 8,220,000 تومان
20 تلویزیون سونی 43W660G 8,540,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 5,970,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 32N5000 3,840,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 43N5202 4,850,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 10,300,000 تومان
Accordion Panel
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
3 تلویزیون سونی 65A8G 58,580,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
5 تلویزیون سونی 75Z9F 53,930,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55C9 30,200,000 تومان
7 تلویزیون سونی 55A8G 47,530,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 55B7 23,130,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 55EG9A7V 12,760,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 55C8 23,460,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65c9 PLA منتاژ اروپا 47,880,000 تومان
Accordion Panel
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 29,130,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 36,110,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 18,850,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مصر 30,550,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 75Q60R 49,650,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q7C 17,780,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مجارستان 23,810,000 تومان

پایه تلویزیون چه شکلی باشد؟

برای نمایش قیمت روی نوع پایه تلویزیون کلیک کنید

تلویزیون پایه دو طرف
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,120,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 13,290,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 29,130,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 36,110,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 17,570,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 24,660,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 65SM8500 22,740,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 10,620,000 تومان
9 تلویزیون سونی 55X8577G 20,780,000 تومان
10 تلویزیون سونی 75X9500G 62,490,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65SM9000 28,300,000 تومان
12 تلویزیون سونی 75Z9F 53,930,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,860,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,330,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 32LM6300 3,840,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 43LM6300 6,770,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 18,850,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65Q60R منتاژ مصر 30,550,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 75Q60R 49,650,000 تومان
20 تلویزیون سونی 43W800G 8,540,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 8,220,000 تومان
22 تلویزیون سونی 43W660G 8,540,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 5,970,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 32N5000 3,840,000 تومان
تلویزیون پایه وسط کتابی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 21,990,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,210,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 77C9 81,750,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65A8G 58,580,000 تومان
5 تلویزیون سونی 65A9F 57,450,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55C9 30,200,000 تومان
7 تلویزیون سونی 55A8G 47,530,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 55PUS8303 22,280,000 تومان
9 تلویزیون سونی 40R350E 6,400,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 55EG9A7V 12,760,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 55C8 23,460,000 تومان
12 تلویزیون سونی 32R300 3,410,000 تومان
13 تلویزیون سونی 40R352C 4,210,000 تومان
14 تلویزیون سونی 40W650D 7,260,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 55PUS7304 21,850,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 55PUT6703 11,690,000 تومان
17 تلویزیون هایسنس 65B7300 12,040,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 65c9 PLA منتاژ اروپا 47,880,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 50PUS7304 16,610,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 65PUS7304 33,540,000 تومان
تلویزیون پایه وسط منحنی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,290,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,550,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 55UK7500 10,080,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55UK6400 منتاژ مصر 11,420,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65UK6400 13,430,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55RU7400 14,040,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65RU7400 22,840,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 55SM9000 21,210,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 55SK8000V 17,570,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 75UM7600 38,950,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 49LK6100V 8,270,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 65SK8000V 16,640,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65SM8200 24,880,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 49SM8100 12,390,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55SM8100 15,700,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 65SM8100 24,880,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 49UK6400 9,230,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 55SJ850V 13,290,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65NU8500EE 20,060,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 43LK6100V 6,400,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 40j5200 4,740,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 49K6500 9,070,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 49M6500 8,910,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 55B7 23,130,000 تومان

سیستم صوتی

برای نمایش قیمت روی نوع سیستم صوتی کلیک کنید

ساندبار
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ساندبار 300 وات ال جی مدل SJ3 4,250,000 تومان
شیک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V21D 6,200,000 تومان
2 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V82D 12,750,000 تومان
3 سیستم صوتی 1200 وات سونی مدل شیک SHAKE-X10D 10,550,000 تومان
4 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل V90DW 17,150,000 تومان
5 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V42D 7,900,000 تومان
6 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D 10,850,000 تومان
سینما خانگی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سینما خانگی 330 وات ال جی مدل LHD457 5,150,000 تومان
2 سینمای خانگی 1200 وات بلوری سونی BDV-N9200 18,500,000 تومان